ریاضیات موسیقی ذهن است، پس باید آنرا نواخت

مقاله شماره 12

سه شنبه 31 تیر 1393 09:49 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، مقالات ریاضی ، ریاضیات دانشگاهی ،
ON THE EIGHENFUNCTIONS OF HYPERBOLIC WEIGHTEDCOMPOSITION OPERATORS ON FUNCTION SPACES
International Journal of Applied Mathematics, Volume 24 No. 4 2011, 625-629دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 تیر 1393 09:49 بعد از ظهر

مقاله شماره 11

سه شنبه 31 تیر 1393 09:45 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،
ON TOPOLOGICALLY MIXINGOF n-TUPLS
Pioneer Journal of Mathematics and Mathematical Sciences, Volume 3, Number 1, 2011, Pages 49-54دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 31 تیر 1393 09:46 بعد از ظهر

مقاله شماره 10

سه شنبه 31 تیر 1393 01:24 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، ریاضیات دانشگاهی ، مقالات ریاضی ،
DENSITY AND INDEPENDENTLY ON Hbc(E) 
Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 6, 2011, no. 36, 1761 - 1767دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

مقاله شماره 9

سه شنبه 31 تیر 1393 01:23 بعد از ظهر

نویسنده : مزبان حبیبی
ارسال شده در: اطلاعات عمومی ، مقالات ریاضی ، ریاضیات دانشگاهی ،
 ON n-TUPLES OF WEIGHTED SHIFTS TO BE TOPOLOGICALLY MIXING
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) Volume 52, Number 2, 2011, Pages 203-208دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 1416 1 2 3 4 5 6 7 ...