هرکس میخواهد خدا را بشناسد، ریاضیات بخواند قومی متفکرند در مذهب و دین قومی به گمان فتاده در راه یقین میترسم از آن که بانگ آید روزی کای بیخبران راه نه آنست و نه این این بلاگ دست نوشته ها و مطالبی است درباره ریاضی که توسط اینجانب مزبان حبیبی نگاشته شود و می تواند دارای اشکال باشد، لطفا هرگونه نظر یا پیشنهاد خود را به آدرس ایمیل mezbanhabibi@yahoo.com و یا m.habibi@farsedu.ir یا habibi.m@iaudehdasht.ac.ir ارسال کنید، که با دیده منت پذیرای آن هستم. با تشکر مزبان حبیبی دبیر ریاضی مدارس نمونه دولتی و مراکز پیش دانشگاهی ناحیه 1 ، شهرستان شیراز . My printed papers 1. Conditions for Reflexivity on Some Sequence Spaces. 2. Short Proofs for Pythagorean Theorem 3. Syndetically Hypercyclic Pairs 4. n-TUPLES AND EPSILON HYPERCYCLICITY 5. CONDITIONS FOR A TUPLE OF OPERATORS TO BE TOPOLOGICALLY MIXING 6. HYPERCYCLICITY CRITERION FOR A PAIR OF WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS 7. HEREDITARILY HYPERCYCLIC PAIRS 8. CHAOTICITY OF A PAIR OF OPERATORS 9. ON n-TUPLES OF WEIGHTED SHIFTS TO BE TOPOLOGICALLY MIXING 10. DENSITY AND INDEPENDENTLY ON Hbc(E) 11. ON TOPOLOGICALLY MIXING OF n-TUPLS 12. ON THE EIGHENFUNCTIONS OF HYPERBOLIC WEIGHTED COMPOSITION OPERATORS ON FUNCTION SPACES 13. ∞-Tuples of Bounded Linear Operators 14. n-Tuples and Chaoticity 15. Semi-Periodic Vector for n-Tuples of Operators 16. On Syndetically Hypercyclic Tuples 17. ∞-Tuples of Operators and Hereditarily 18. On Density and Hypercyclicity 19. Semi-Periodic ∞-Tuples 20. On Hypercyclicity ∞-Tuples of Commutative Bounded Linear operators On Hypercyclicity ∞-Tuples of Commutative Bounded Linear Operators 21- International Journal of Mathematics Trends and Technology – Volume 8 Number 2 – April 2014 On Hilbert-Schmidt Tuples of Commutative Bounded Linear Operators on Separable Banach Spaces 22- Int. Journal of Math. Analysis, Vol. 8, 2014, no. 20, 951 - 955 On Syndetically Hypercyclic ∞-Tuples 23- Int. J. Contemp. Math. Sciences, Vol. 9, 2014, no. 7, 325 - 329 On Hilbert-Schmidt n-Tuples http://mezbanhabibi.mihanblog.com 2020-02-22T08:05:56+01:00 text/html 2016-03-28T13:53:29+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی پراگ http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6176 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m19.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:52:51+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی سوئیس http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6175 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m11.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:52:08+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی هلسینکی http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6174 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m2.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:51:11+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی اودنسه، دانمارک http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6173 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m1.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:50:36+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی برلین http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6172 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m22.jpg" alt=""></div> text/html 2016-03-28T13:49:49+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی استکهلم http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6171 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m24.jpg" alt=""></div> text/html 2016-03-28T13:49:03+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی میلان http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6170 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m12.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:48:24+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی خیابان شانزه لیزه - پاریس http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6169 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m8.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:47:55+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی دادگاه لاهه http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6168 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m6.jpg" alt=""> text/html 2016-03-28T13:47:23+01:00 mezbanhabibi.mihanblog.com مزبان حبیبی هامبورگ http://mezbanhabibi.mihanblog.com/post/6167 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mezbanhabibi.ir/wp-content/uploads/m4.jpg" alt="">